28.10.14

Niet willen Veranderen

Er zijn mensen die heel nodig iets of zichzelf moeten veranderen maar op de een of andere manier daar niet toe komen.

Voor hulpverleners is dit heel frustrerend; ze zien dat een verandering de ander zo zou kunnen helpen maar wat ze ook doen, ze komen niet door.

Daarom gaan we eerst kijken naar de hulpverlener (dat kan iedereen zijn die een ander helpt). Een hulpverlener gaat er van uit dat de ander iets nodig heeft of zou kunnen nodig hebben om uit de positie te komen waar die in zit.

De belangrijkste vraag is of degene die hulp nodig heeft werkelijk uit die positie moet komen. Willen is één ding maar moeten is iets anders. Wie zich ongelukkig voelt moet van zichzelf eruit komen om zich weer gelukkig te voelen. En als hij het zelf niet wil dan wil de hulpverlener het waarschijnlijk wel in het belang van de ongelukkige.

Wanneer is het een keuze van de ongelukkige om ergens uit te komen en wanneer is het die van de hulpverlener?

Welnu, een hulpverlener gaat reageren of vanuit zichzelf of vanuit een hulpvraag.

Wanneer de hulpverlener uit zichzelf reageert dan is de kans dat de ongelukkige de hulp aanneemt tamelijk klein. De ongelukkige moet namelijk zelf bepalen of hij geholpen wil worden. Daarom is het zo verstandig om als hulpverlener de vraag te stellen of de ongelukkige geholpen wil worden.

Laten wij ervan uit gaan dat de ongelukkige daarop bevestigend antwoordt. Hij ziet in dat de hulpverlener hem uit zijn situatie kan helpen. Dan komt de volgende vraag: Is de wens van de ongelukkige om uit zijn misère te komen een die bij hem zelf is ontstaan of is het een antwoord op het idee van de hulpverlener? Meestal toch het laatste wat weer leidt tot weinig energie bij de hulpbehoevende om zich te laten helpen.

De kans op succes om iemand uit zijn lijden, zijn situatie, zijn gevoel waar hij zich niet goed bij voelt, te helpen is dus klein wanneer de ongelukkige niet uit zichzelf verder wil.

Nu gaan wij er vanuit dat de ongelukkige zichzelf betitelt als hulpbehoevend. Daarmee geeft hij al aan dat hij open staat voor de energie van degene die hem wil helpen. Stap 1 is daarmee gezet.

Stap 2 is het werkelijk hardop vragen om geholpen te worden. Alleen dan gaat het niet om wat de hulpbehoevende denkt dat hij nodig heeft. Het gaat erom dat hij formuleert wat zijn probleem is en de ander, degene die hem misschien hulp gaat bieden, zelf mag bepalen wat de ongelukkige nodig heeft. Een logische gedachte is namelijk dat wat de ongelukkige nodig heeft wel zeker door hemzelf zou worden opgelost als hij dat kon.

Stap 3, wij herhalen stap 1 en stap 2 nogmaals: vragen, open staan en begrijpen dat je het zelf niet kon, is de wil om te luisteren. Wanneer stap 1 en 2 niet gevolgd zijn dan zal stap 3, willen luisteren, eigenlijk bijna nooit van de grond komen.

Stap 4 komt dan vanzelfsprekend : overwegen, al dan niet hardop, wat de ongelukkige, de hulpvrager, met de geleverde informatie kan.

Wanneer hij er “ niets mee kan”  dan is of de hulpverlener niet de juiste of stap 1, 2 en 3 zijn niet gevolgd.

Wanneer hulpgever en hulpzoeker dit volgen, de stappen 1-4, dan is er een dialoog en daar wordt iedere ongelukkige als een stapje wijzer van.

28.10.14

Wat is Waarheid

Waarheid is een woord dat vaak gebruikt wordt door mensen om hun mening, gelijk, waarneming, gevoel, duidelijkheid, positie of beïnvloeding weer te geven.

Daar zijn mensen niet altijd bewust van waardoor er een vervuiling optreedt in communicatie.

Waarheid is een menselijk woord waarin betekenis wordt getracht te geven aan een situatie die zij percipiëren als mogelijke eenduidig en allesomvattend gevoel van ‘ het klopt ‘.

Een gevoel kan nooit een waarheid zijn. Noch kan een situatie een waarheid inhouden. Waarheid bestaat niet maar is een poging tot het verzamelen van informatie op een manier waar degene die het gebruikt mee probeert / wil werken.

Aangezien gevoel heel subjectief is kan dus nooit een waarheid een voldongen feit zijn waar de natuur, een godswezen of een spirituele gedachte mee functioneert.

Ieder mens heeft zijn eigen waarheid en daar wil hij mee werken totdat er een betere waarheid is.

Waarom is het belangrijk om je de vraag te stellen “ wat is waarheid”?

Het is om te beginnen heel belangrijk dat je probeert in contact te zijn met jouw eigen gevoel. Datgene wat jij voelt als waarheid. Want dat geeft je informatie hoe je denkt en hoe je voelt.

Hoe je denkt is vaak aangeleerd. Hoe je voelt is een combinatie van zo ongelofelijk veel dingen dat het niet aan de orde is het allemaal te benoemen. Wel mag een mens ervan uit gaan dat wat hij voelt Zijn Waarheid is (en dus niet die van een ander).

Waarheidskennis is ook heel belangrijk opdat je je kan inleven in wat de ander denkt en voelt. Wanneer je begrijpt wat de ander als basis neemt om mee te zijn of te werken dan is het makkelijk om een onderscheid te maken in de beleving van deze wereld.

Wanneer je er vanuit durft te gaan dat er geen goed of fout is, geen kwaad of goed is, maar wel dat er aanvullende feiten zijn, neem bv. Yin en Yang, links en rechts, boven en onder dan krijg je een hele andere kijk op zaken.

Om te beginnen wil het goed of fout principe zich niet alleen beperken tot een mening over zaken. Het is onverbindend, scheiding makend, uit elkaar drijvend.

Goed of fout geeft aan dat er een waarheid is. Maar als waarheid niet bestaat dan is het goed of fout principe niet van waarde.

Het idee dat er aanvulling is, dat er Yin Yang, links rechts, een waaier van mogelijkheden is geeft ruimte om op dezelfde golflengte te kijken naar iets en dan je plek op de golflengte in te nemen.

Aanvullend kan zijn: een beetje iets leuk vinden – iets fantastisch vinden, iets vreselijk vinden – iets matig vinden, iets prachtig vinden – iets foeilelijk vinden, iets onmogelijk om te accepteren vinden – iets heel dichtbij je hart vinden.

Kortom, wij pleiten voor het kijken naar Aanvulling. Waarheidsgetrouw willen zijn, zoeken naar de waarheid, proberen de waarheid naar boven te halen etc. is niet helpend in het zijn met elkaar. Aanvulling zoeken, vinden waar je zelf en de ander op een lijn zitten (links of rechts van de waaier) is verbindend, de mens naar elkaar toe brengend.

Wie bereid is het concept Waarheid los te laten en zich gaat bezig houden met Aanvullend willen zijn wordt een mens met rust in de geest en het gevoel. Een mens met waarde voor iedereen die zich uit balans voelt door handelingen van anderen. Een rijk mens met vooral grote wijsheid.

Is dat een waarheid? Nee, het is een aanvulling op de mogelijkheden die er in de mens en in deze wereld kan zijn.

18.10.14

Eenzaamheid

Eenzaamheid is voor een mens een verschrikkelijk gevoel. Maar, eigenlijk geeft het gevoel van eenzaamheid ruimte om de verbinding met anderen te voelen. Eenzaamheid is niet een ‘echt’ gevoel. Eenzaamheid is de maskering van het afgesneden voelen van anderen.

Je afgesneden voelen van anderen gebeurt onder meer als:

 • je niet dicht bij je eigen gevoelens bent gebleven
 • je niet durft je eigen gevoelens onder ogen te zien
 • je niet wil begrijpen dat je met het leven gebonden bent door je ziel
 • je je ziel niet kan of wil begrijpen

M.a.w. eenzaamheid is een gevoel dat aanduidt dat je een verkeerde weg bent ingeslagen. Het doet er niet toe hoe of wanneer, het enige dat telt is dat je de weg naar jezelf terug vindt.

Hoe doe je dat? Dat doe je door een aantal van de volgende proposities te volgen:

 • Kijk naar televisie en probeer je in te leven in de emoties die de personen die je ziet op dat moment (zouden kunnen) voelen.
 • Luister naar muziek en vraag je af wat de schrijver van een liedje of de componist mogelijkerwijs gedacht heeft toen hij hier mee bezig was
 • Kijk of voel dieren en vraag je af wat er in hun hoofd of hun instinct afspeel
 • Lees een makkelijk boek en ga eens na hoe de auteur heeft gedacht, heeft geploeterd, heeft moeten leuren met zijn boek. Waar schreef hij? Was het ochtend of avond? Wat voor tafel schreef hij achter? At hij intussen? Zou hij tientallen bladzijden per dag hebben geschreven of was het een aantal uren dat hij daar zat? Kan ik ergens in het boek een writers block moment ontwaren? Heeft de auteur zelf dingen mee gemaakt die hij in het boek (on)bewust beschrijft? Etc. etc.

Begrijp dat alle mensen en ook dieren momenten hebben van een uittreding vanuit de dagelijkse wereld. Of het nou dagdromen is, iets te doen hebben, iets anders willen dat gebeurt of wat dan ook. Het is in het begrip en het je voorstellen hoe het met anderen is dat je de verbondenheid voelt.

 • Hoe zou het zijn voor een dakloze?
 • Hoe zou een filmster zich voelen?
 • Wat is de dagindeling van een vluchteling?
 • Is een Eskimo tevreden als het sneeuwt?
 • Vindt een Bosjesman het leuk als hij een vlinder ziet?
 • Wil een verslaafde graag een ander leven?
 • Boeit het weer de weerman echt?
 • Weet een politieagent alles van rechtvaardigheid?

Zo kan je eindeloos gaan denken en als je alles wat op je pad komt bereid bent door je gevoel te laten gaan dan verdwijnt het gevoel van eenzaamheid zelf. We zeggen niet dat je je daardoor vervuld voelt – wij stellen dat de eenzaamheid dan verdwijnt. Nadat het valse gevoel van onverbondenheid weg is geëbd is er pas ruimte om je eigen leven onder de loep te nemen. Dat kan op verschillende manieren, maar, nogmaals – het werkt alleen als het gevoel van eenzaamheid is verdwenen. Om het hierna volgende alleen maar te doen brengt niet de onverbondenheid met anderen tot een halt. De verbinding met anderen kan je dus pas herstellen zonder het gevoel van eenzaamheid.

Hoe kan je die verbinding herstellen?

Door terug te komen bij je eigen gevoel. Jouw hele eigen persoonlijke gevoel dat je deelt met jezelf.

Wat bedoelen wij daarmee?

Wij bedoelen dat er gevoelens zijn die bij jou horen. Gevoelens die niets te maken hebben met het aardse leven. Gevoelens die niet zijn voort gekomen uit ervaringen of ontmoetingen met anderen.

Deze gevoelens, laten wij ze OERGEVOELENS noemen zijn een soort levensstroom die hoort bij die ene persoon waar het over gaat.

Je wordt geboren met die Oergevoelens en als je jong bent zijn zo duidelijk aanwezig dat je je ze niet gewaar bent.

Oergevoelens kunnen zijn: het is prettig in de zon, de kleuren buiten zijn mooi, het weer is nattig en het donkere weer dat daar nu bij hoort vind ik niet prettig, het ruikt lekker, ik ben prettig moe, ik ben enthousiast, wat hoor ik daar voor leuks/niet leuks, hoe komt het dat ik mij blij/naar voel, ik heb zin om te eten/drinken, hoera straks gaat ……, hmmm dat is niet leuk, waar ben ik, waarom ben ik, hoe zou dat in elkaar zitten etc etc.

Oergevoelens zijn gevoelens die gekoppeld zijn aan een beleving. En aan die beleving wordt een emotie prettig/niet prettig, raar/niet raar, vreemd/ niet vreemd, leuk/ niet leuk etc. aangekoppeld.

De belevingen die zich laten koppelen aan een gevoel (dat daarna een Oergevoel is) worden niet door mensen aangedragen. Het zijn onderwerpen uit de natuur, de (leef)omgeving die dat brengen.

Oergevoelens zijn de bewustwording met een emotie van een (leef)omgeving.

Deze zijn voor iedereen specifiek en daardoor voor iedereen uniek.

Oergevoelens beginnen zodra wij het geboortekanaal uit zijn. Het is onze beleving van onze wereld. Naarmate wij de wereld en onze leefomgeving kennen worden Oergevoelens minder geproduceerd.

Wanneer wij te veel zijn afgeleid van de observatie van onze leefomgeving snijden wij ons af van onze Oergevoelens. En dan begint het begin van Eenzaamheid.

Hoe laten wij ons afleiden van onze Oergevoelens?

Doordat we te bezig zijn met de hectiek van de dag.

Of dat nou een vluchteling is die moet zoeken naar eten of harmonie of een moeder die te druk is met kinderen of een bejaarde die niet weet hoe hij zijn dag moet vullen.

Het is de hectiek van de dag die ons uit onze Oergevoelens halen En onze Oergevoelens zijn juist datgene dat ons verbindt met onze wereld.

Ergo: wie te veel belang stelt aan het doorkomen van een dag verwijdert zich steeds meer van zijn Oergevoelens en wordt eenzaam.

Methodes om terug te komen naar jezelf:

 • Steeds een paar minuten nemen om je lichaam te voelen. D.w.z. dat je probeert fysiek te voelen hoe je teen voelt, hoe je oog voelt, hoe je buik voelt etc.
 • Naar buiten kijken of gaan of het je voorstellen. De natuur, de omgeving waar je je bevindt even analyseren. Dus gewoon kijken, voelen, gewaarworden dat je een omgeving hebt en als je er zin in hebt het van binnen benoemen.
 • Eten met volledige aandacht. Kijken naar de kleur, de textuur, de smaak en de reuk van het eten. Aandachtig proeven, kauwen en slikken
 • Je gevoel even naar boven laten borrelen en het aandacht geven. Beseffen dat je een gevoel hebt en het er laten zijn. D.w.z. oordeel loos naar je gevoel kijken. Niet er iets mee doen maar gewoon gewaar worden dat het er is
 • Bekijk je lichaam eens; zijn er rimpels of vlekjes op handen, hoe zijn je nagels, hoe voelt je haar, is je huid glad of droog, heb je haar op bepaalde plaatsen etc. Geef geen oordeel. Als je een oordeel hebt dat zich aan je opdringt laat dat oordeel er dan zijn, geef het aandacht en laat het voor wat het is
 • Kijk in een spiegel en wordt gewaar wat je ziet. Geef dus geen oordeel en als een oordeel toch komt verwelkom het dan en laat het er zijn zonder dat je er iets mee doet.
 • Adem eens diep door en voel je longen, je luchtpijp, je mond etc etc.
 • Laat mensen die je kent door je gedachten gaan. Zie je ze en erken dat ze er zijn. Probeer ook hier oordeel loos te zijn. Je hoeft er niets mee. Je komt terug naar jezelf door alleen even naar hen te ‘kijken’.
 • Vraag je af of er een god of hogere macht bestaat en voel je lichaam. Doe hier verder niets mee
 • Probeer eens of je weet wie jij bent. Geef geen antwoorden maar vraag alleen aan jezelf of je weet wie je bent. Iedere gedachte die naar boven komt is goed. Doe er niets mee

Dit zijn een paar mogelijkheden om jezelf weer terug te vinden.

Wanneer je deze oefeningen doet, alleen nadat het gevoel van eenzaamheid weg is, zul je je vanzelf weer verbinden met jezelf.

Verbind je je met jezelf zul je je minder eenzaam gaan voelen. Voel je je minder eenzaam dan verbind je jezelf weer meer met jezelf. Verbind je je met jezelf dan komt de verbondenheid met anderen steeds meer naar boven. Op den duur is de eenzaamheid niet meer een schrikwekkend iets maar alleen nog maar een klop op je deur. Die klop waarschuwt je dan om weer terug te gaan naar jezelf.

30.09.13

Ideeën

is het platform voor de nieuwe inzichten van betrokken professionals

30.09.13

Wensen

Geeft aan met wat Benivolente wil bereiken met welk gedachtengoed

30.09.13

Citaten

Geeft gedachten en stellingen met betrekking tot wat Benivolente naar voren brengt

30.09.13

Inspiratie

Geeft voorbeelden van en verwijzingen naar wat Beninvolente op haar site naar voren brengt

24.10.11

Het ideële denken

Wie succes wil hebben met behulp van anderen moet zich verdiepen in die ander. Hij moet rekening houden met gevoelens en deze plaatsen in de context  waar hij meer bezig is. Hierbij is het van essentieel belang dat iedereen, in ieder geval voor een relevant gedeelte, weet wat de ander moveert.

Teams worden gevormd door begrip voor elkaars denken. Door na te gaan hoe een individu zich kan en mag gedragen in een groep, wordt er gekeken of relevante gedachten en ideeën tot autonomie besluiten en activiteiten kunnen komen.

Hoe meer de eigen wensen en verwachtingen van een individu in lijn zijn met de aspiraties van een groep of massa hoe groter de kans op succes. Hoe beter deze gedachten en ideeën voor het voetlicht komen hoe groter de kans dat er nieuwe gedachten en ideeën spontaan ontstaan.

ID gaat ervan uit dat mensen individualistische neigingen hebben die er vooral op gericht zijn om zichzelf te realiseren. Hierbij spelen angsten vaak een grote rol. Wanneer mensen zich goed en vrij voelen in hun omgeving zullen zij beter in staat zijn om een positieve bijdrage hun organisatie te geven.

De groep is weer belangrijk voor het overleven van de persoon. Wanneer alle personen n een groep hun eigen identiteit weten te behouden zijn ze beter in staat om als kolonie te functioneren.

Iedere groep heeft een recht van zijn en voelt deze ook wanneer zijn leden, personen hun eigen identiteit voelt. Belangrijk is hier dat, wanneer een beweging zijn recht van zijn ziet en voelt en erkenning heeft, zij geen behoefte heeft om zich aan andere te meten. Aldus gaat iedere groep, iedere massa, iedere beweging zijn eigen weg met respect voor de andere.

De visie is dat het Ideële Denken tegenstellingen, voor ingenomen posities, worstelingen, gevechten en misschien wel oorlogen zal voorkomen. Strategische doelen worden met blijvend succes behaald wanneer er vanuit de top gekeken wordt naar de drijfveren van de uitvoerders.