30.09.13

Ideeën

is het platform voor de nieuwe inzichten van betrokken professionals

24.10.11

Het ideële denken

Wie succes wil hebben met behulp van anderen moet zich verdiepen in die ander. Hij moet rekening houden met gevoelens en deze plaatsen in de context  waar hij meer bezig is. Hierbij is het van essentieel belang dat iedereen, in ieder geval voor een relevant gedeelte, weet wat de ander moveert.

Teams worden gevormd door begrip voor elkaars denken. Door na te gaan hoe een individu zich kan en mag gedragen in een groep, wordt er gekeken of relevante gedachten en ideeën tot autonomie besluiten en activiteiten kunnen komen.

Hoe meer de eigen wensen en verwachtingen van een individu in lijn zijn met de aspiraties van een groep of massa hoe groter de kans op succes. Hoe beter deze gedachten en ideeën voor het voetlicht komen hoe groter de kans dat er nieuwe gedachten en ideeën spontaan ontstaan.

ID gaat ervan uit dat mensen individualistische neigingen hebben die er vooral op gericht zijn om zichzelf te realiseren. Hierbij spelen angsten vaak een grote rol. Wanneer mensen zich goed en vrij voelen in hun omgeving zullen zij beter in staat zijn om een positieve bijdrage hun organisatie te geven.

De groep is weer belangrijk voor het overleven van de persoon. Wanneer alle personen n een groep hun eigen identiteit weten te behouden zijn ze beter in staat om als kolonie te functioneren.

Iedere groep heeft een recht van zijn en voelt deze ook wanneer zijn leden, personen hun eigen identiteit voelt. Belangrijk is hier dat, wanneer een beweging zijn recht van zijn ziet en voelt en erkenning heeft, zij geen behoefte heeft om zich aan andere te meten. Aldus gaat iedere groep, iedere massa, iedere beweging zijn eigen weg met respect voor de andere.

De visie is dat het Ideële Denken tegenstellingen, voor ingenomen posities, worstelingen, gevechten en misschien wel oorlogen zal voorkomen. Strategische doelen worden met blijvend succes behaald wanneer er vanuit de top gekeken wordt naar de drijfveren van de uitvoerders.